diurnal . poetry . news . writeratureMonday, April 13, 2009

In Many Tongues: Sonnet To A Pilgrim Soul


Sonnet To A Pilgrim Soul
by Santiago B. Villafania

When the sun gilds the sky in the morning
And deep darkness makes a noble retreat
O hear the music in the air fleeting
For you can never recapture the beat

When the morning spreads her warm golden wings
And the sapphire sky is wordlessly deep
Look yonder and feast with your eyes the things
Which you seldom see in your dreamful sleep

Don’t you feel forlorn beloved pilgrim
If the world will mind your lowly a state
A time will come when their eyes will grow dim
And they too will fall on our self-same fate

An empty shell to decay into dust
When our days in the sun come into the past

Published in the Philippine Panorama
September 26, 1993Sonito Para’d Manangalin Kamarerua
(Pangasinan version)

No nagnap la’y liwawa’d letakan
Marleng a sinmener so bilunget
Dengel mo so laineng na dagem
Ta agmo la naerel so bekta

Kabuskag na payak na kabuasan
Tan mapalna so asul ya tawen
Nengneng mo ira so ganaganan
Matalag a nanengneng ed kugip

Tan agmo panermenan pinabli
No melagmelagen ka’y karaklan
Wala’y ibilunget na mata ra
Dalanen da so kipapasen ta

No magmaliw lan dabuk so laman
No mangangga la’y agew ed banua

Soneto Sa Isang Kaluluwang Manlalakbay
(Tagalog version/translation by Raul Funilas)

Kung sa balumbon ng ulap lumabas ang araw sa umaga
At napaparam ang malalim at magiting na kadiliman,
Dinggin mo ang himpapawid na may indayog ng musika;
Dahil hindi mo na muling mabibihag ang pintig na minsan lang.

Kung ang umaga’y ibinuka ang ligamgam ng ginintuang pakpak
At ang lungting-bughaw na alapaap ay kumandong sa ilalim nang walang imik,
Paligayahin ang balintataw ng mata’t titigan ang mga bagay nang may galak
Na bihirang mapanood sa mahimbing mong pagtulog at panaginip.

Huwag daramdamin ang kalumbayan pinakamamahal na peregrino,
Kung ang daigdig ay lipos pinagmamasdan ang kaigaigayang kalagayan;
Daratal ang panahong hindi maaninaw ang naglalahong kalabuan nito
At pahagdang mananaog sa atin ang itinakda at magiging kapalaran.

Isang takupis na bibinga ang maaagnas sa alabok nang marahan
Kapag ang lumipas na panaho’y sumapit sa araw ng nakaraan.

UP-Diliman
Marso 30, 2009

Tata Raul Funilas is a sculptor-poet from Talim Island, Binangonan, Rizal. Author of “Halugaygay Sa Dalampasigan”; Owner-Eskultula ni Tata Art Gallery; Winner, Gawad Ka Amado para sa Tula (2004); Kuwento (2003); Talaang Ginto (2004); Grand prize winner, Kabuwanan Performance Poetry Competition, Cubao Expo (2008); Member, Neo-Angono Artists Collective, Emanila Poetry, KAMAKATAHAN poets, Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo (LIRA). Visit http://tataraul.blogspot.com for more info on Tata Raul.
Para King Balisang Kaladua
(Kapampangan translation by MT Mercado Magtuloy-Evangelista)

Nung ing sala sunlag na king ka-abakan,
At ing dulum ning bengi migretiru nepin man,
King tsup ning angin, pakramdaman mu ing gale,
Uling emuna abalik linipas a oras ning bie.

Nung ing abak iladlad ne keyang malagintung pakpak,
At mamunag a banua babo tajimik pang mililingat,
Pagmasdan mo deng bage mitmung tula't galak,
Bage-bage a emu tinap-tinapan king paninap.

Malungkut ka king kabilian mung mababa,
At ding tau masala la lawe keka?
Datang ing panaun… kulimlim la mata,
Eka migaganaka… uling ila naman ing tipa.

Ing susung kalab, maging alikabuk ya naman,
Deng aldo ning bie tamu… dumalan la ngan.
Kawatasan Keng Kaladuwang Mamaglakbe
(Kapampangan translation by Papa Osmubal)

Potang ing aldo mibubud neng gintu keng alapap ning kayabakan
At ing malalam a dalumdum peyinggulut ne’t memun na naman
Ah, pakiramdaman me ing gale darala ning maliyap a angin
Uli’ng ini e ne bitasang mibalik, e mu ne pasibayung arakap.

Potang ing abak lidlad na nala reng kayang malagintung pakpak
Ampong alang amanung makayagkas keng lelaman ning irong alapap,
Lumawe ka keng marayu at reng mata itampiso la keng tula’t kasaplalan
Da reng bage-bage e mu man ayagilap pelalung keng kekang paninap.

E ka sa magpaldas pauli ning kekang kabilyan, Mal a Maglakbe,
Nung deng sablang mapanuya lawan da kang asnang kababa,
Datang ing aldo pula la’t e na mu naman manakit deng karelang mata
At ila mu naman manabu la keng anti kanini a e ra man makagyung apibata.

Ini ngan balamu sige yang kalubkuban, marunut ya’t muli keng alikabuk
Potang deng kekatang aldo keti sulip muli no’ng mibalik keng milabas.Sonet Sang Canta Ng Pag-panaw
(Mandaya translation by Danny C. Sillada)

Gahinay-hinay yang kadŭg’gum pag-panaw
Pag-abot ng sugā sang temprano na matin-aw;
Aduy sa, panalingahi yang canta sang hangin,
Kay dî’ mo dā ngini kadŭng-gan pa bisan hain.

Sin-ing temprano ng pag-hangkop ng sugā
Yang azul sang kalangitan amă ng obra,
Taňawâ sa haw handumā ngini mayo
Panag-sa dā ngini kit-an sang mga damgo.

Wa kaw ba mingawa sang kanmo pagpanaw
Kung sang pag-inusara mo kalibutan ga-tanaw?
Moabot yang panahon na dî’ da silan makakitâ,
Kay silan isab, ama kanato, mawă dā yang lunâ;

Masunog yang kadŭg’gum sang binaongan:
Pag-abot ng mga adlaw ng kanato utlanan.

Danny Castillones Sillada is a Filipino surrealist painter, poet, philosopher, essayist, musician, and performance artist from Mindanao, Philippines. He is also a critic on art and culture in one of the leading daily papers in the Philippines. He obtained his MBA at the Ateneo de Manila Graduate School of Business, Makati; STB and postgraduate studies at the University of Santo Tomas, Manila; and BA Philosophy and Literature at Queen of Apostles College Seminary, Davao, Philippines.
Sonanoy Alang Sa Kalag Nga Magpapanaw
(Cebuano translation by Michael U. Obenieta)

Inig ang adlaw mamulawan sa langit sa kabuntagon
Ug ang lawom nga kangitngit halangdong mosibog
Ay paminawa ang huni sa hangin nga maipsoton
Kay dili na nimo madakpan pag-usab iyang lanog

Inig mainitong mosabwag ang buntag sa pako niyang bulawan
Ug pughaw nga langit ang gilawmong di matugkad sa pulong
Tan-aw sa unahan ug pagpista sa imong mata sa tanan
Nga panagsa nimo makita sa katulogon mong sa damgo buhong.

Ayaw pagmuktok sa kaguol pinangga nga magpapanaw
Kon mosud-ong ang kalibotan sa ubos nimong nahimutangan
Moabot ang panahon nga magdulom ilang panan-aw
Ug sila pod malukapa diha sa way kalainan tang kapalaran

Usa ka haw-ang nga bayanan nga sa abog moipon
Inig padulong sa atong mga adlaw sa kagahapon
Sonanoy Alang Sa Manlalawig
(Cebuano Translation by Merlie Alunan)

Kun magasidlak ang adlaw sa kabuntagon
Ug matinumanong mapanas ang kangitngit,
Paminawag maayo ang awit sa kahanginan
Kay sa kahangtoran dili nimo kini maangkon.

Kun ang mga bulawanong pako sa kabuntagon
Nagpasundayag sa hilawom ug hilom nga kalangitan,
Tan-awa didto sa kahilayo-an, imong makit-an
Mga butang nga sa damgog katulogon lang mopatim-aw.

Ang kahiubos isalikway, mahal nga manlalawig,
Kun pananglit man sa kalibotan pagabiaybiayon ka
Sa takdong panahon ang ilang sang mga mata magadulom,
Sama sa imo karong gibati.

Sama nimo, sila sad mahimong bayanang walay nahot,
Pananglit ang atong panahon ilawom ning adlaw mahurot.
Soneto À Uma Alma Peregrina
(Portuguese translation by Papa Osmubal)

Em quando o sol está a dourar o céu de manhã
E a escuridão profunda está a corer para um retirada nobre
Ah, tem de ouvir a música no ar passageiro
Porque nunca mais pode recuperar o seu ritmo

Quando a alvorada desfralda as suas asas calidas e douradas
E o profundo céu de safíra fica calado
Ah, tem de olhar acolá e enche os seus olhos com as coisas
Que você raramente encontra no seu sono que está pleno de sonho

Não acha que você e desamparado O amado romeiro
Se o mundo não presta atenção pelo seu sofrimento
O tempo próprio virá quando os olhos conseguem ver
E todos eles também irá cair no nosso fado

Uma concha vazia vai-se reduzir em cinzas
Quando os nossos dias no sol entra no passado

Macau
Sonnet À Une Âme Pèlerine
(French translation by Walter Ruhlmann)

Quand le soleil dore le ciel au matin
Et que les profonds ténèbres se retirent, nobles
O écoute dans l’air cette musique qui vole
Dont tu ne peux jamais ressaisir le refrain

Quand la matinée ouvre ses chaudes ailes dorées
Et que le ciel de saphir est d’une profondeur taciturne
Regarde là-haut et régale tes yeux de ces objets
Que tu vois à peine dans tes rêveries nocturnes

Ne te sens pas triste pèlerin adoré
Si le monde s’inquiète de ton piteux état
Un jour viendra où leurs yeux seront éteints

Et eux aussi tomberont sur notre identique destin
Une coquille vide pourrira dans la poussière
Quand nos journées de gloire seront loin derrière

Walter Ruhlmann was born in 1974 in Caen, Normandy, France. He currently lives in Le Mans where he works as an English teacher. Walter lived in England from 1995 to 1997 after taking a degree in English at University. He began publishing Mauvaise graine, a literary magazine, in 1996. Back in France, he has carried on publishing and writing mostly poetry, although he has published short stories in several French-language magazines. Mauvaise graine ended in 2000, but evolved in a webzine mgversion2.0>datura in 2002, and is still online at http://mgversion2.free.fr. An English section offers poetry written in English. Walter is the author of several poetry booklets.
Soneto Iti Kararua A Peregrino
(Ilokano translation by Aurelio S. Agcaoili)

No ti init ket raniagan ti aldaw iti bigat
Ket adalem a sipnget agsanud a sitatakneng
Imdengam ti musika iti ere a mayibbat
Ta dimonto maipupok ti ling-ay ti aweng

No ti bigat ikayabna nabalitokan a paypayak
Ket ti zafiro a langit ket adalem kinaulimek
Iti panangmirat’ bambanag bussogem ragsak
Sagpaminsan laeng a padas tagainep a narnek

Dika mangigina ken liday peregrino nga ipatpateg
No ti lubong ket umsienna ti saad a nakurapay
Dumtengto ti panawen a dagiti matada agbisaleg
Ket kas dakatayo kastadanto met pannakapaay  

Kalawakang a konsa nga iti tapok agrupsa
No dagiti narayray nga aldawtayo agingga 
  
Easter Sunday, April 12, 2009, Honolulu, Hawai’i

Aurelio S. Agcaoili is a creative writer and social researcher. Held tenured appointment at the University of the Philippines Diliman. Was an associate of the Institute of Creative Writing, University of the Philippines. VP and Sec-General of Gumil Filipinas. Founding President of KAGURO. Books include the award-winning novel Dangadang (UP Press 2003), collections of poems such as Rugso iti Panawen ti Risiris (1998), & Derrep iti Panawen ti Dangadang (1998), Raya (2004), and other books and monographs on literature, semiotics, and cultural studies. Editor of Filipinos Writing (Anvil 2003), Senior editor of Salaysay: Mga Pananaliksik sa Wika at Panitikan (MC 2000). Presently working on the other novels for the Kailokuan Quartet (Bannuar, Ili, Wayawaya), and on the Filipino Diaspora (Negotiating Identity, Transacting Nationhood). Currently a faculty member of the University of Hawai`i’s Department of Hawaiian and Indo-Pacific Languages and Literatures, Honolulu, HI. Coordinates the university’s Ilokano and Philippine Drama and Film Program.
Sonet Pro Duši Tuláka
(Czech translation by Janaj Yanay)

Když slunce pozlatí ranní oblohu
A temnota noblesně ustoupí
O slyš hudbu co vzduchem letí
Nikdy nelze zachytit ji znovu

Když ráno rozprostře svá vřelá zlatá křídla
A safírová obloha je v hloubce oněmělá
Podívej se do dáli a hltej očima to slávu
Tu co sem tam vidíš pouze ve svých snech

Necítíš se ztracený milovaný poutníku
když světu nezáleží na tvé ubohosti?
Přijde čas, kdy i jejich oči ztemní
Dosud nepoznaný osud čeká na ně

Prázdná mušle padá do prachu
naše dny zapadnou jako slunce
Soneto Para El Alma De Un Peregrino
(Spanish translation by Luis Cuauhtemoc Berriozabal)

Cuando el sol ilumina el cielo en la mañana
y la oscuridad se retira noblemente
O escucha la música fugandose por el aire
Jamás podras recapturar el ritmo

Cuando la mañana estira sus calientes alas doradas
Y el cielo zafiro es profundamente callado
Mira hacia allá y fíjate con tus ojos a las cosas
Que raramente ves en tus sueños

¿No te sientes abandonado querido peregrino?
Si el mundo te perdona tu humilde estado,
Llegará un dia cuando sus ojos veran menos
Y ellos tambien cairan en nuestro mismo destino

Una cáscara vacía deteriorándose a polvo
Cuando nuestros días en el sol llegan al pasado

Luis Cuauhtemoc Berriozabal works for the Public Guardian’s Office in Los Angeles, CA. He was born in Cuernavaca, Morelos, Mexico. His first book of poetry, Raw Materials, was published by Pygmy Forest Press. His latest chapbook, Still Human, was published by Kendra Steiner Editions.
Soneto Para Hadton Naglalakaton Nga Kalag
(Waray translation by Voltaire Oyzon)

Kun aga ngan rinarayandayanan han adlaw an langit
Matinalahuron nga nayukbo, paatras an kasirom
O, pamatii an malatos nga awit ha kahanaypan
Kay ito nga kumpas diri mo na utro hidadakpan

Kun dinudopa han aga an bulawanon hini nga mga pako
Ug an asul nga langit mahilom ha kahiladman
Lantawa nga’t ha unhan ug tugoti an imo mga mata nga magtakas
Han mga butang nga talagsa imo igkahibalag ha imo mga inop

Ayaw kasubo, minahal nga naglalakaton,
Kun an kalibotan may pagtirhi han imo kahimtang
An takna maabot nga an ira mga mata magdudulom
Sugad han aton, hira mapapaslak ha amo-gihapon nga kapalaran

Maaanaw ngadto hin kaabo an buaw nga balayan
Kun an aton adlaw makadangat nga’t ha naglabay

Voltaire Q. Oyzon is teaching Social Science courses at the Leyte Normal University. His first book entitled An Maupay ha mga Waray (The Good Thing About the Warays) came out in 2008 published by the National Commission for Culture and the Arts.
(Arabic translation by Afrah Al-Kubaisi)

 Afrah Al-Kubaisi is an Iraqi poet and a member of “Poetas del Mundo”. She started writing poetry in 1992 and has been publishing her poems in different magazines, newspapers, and websites since 1994. She has a column in “Al-Helwa” magazine in Iraq.Sonetto Per Un’anima Pellegrina
(Italian translation by Silvia Favaretto)

Quando il sole indora il cielo di mattina
E l’oscurità profonda fa una ritirata nobile
Oh senti la musica nell’aria fugace
Perchè non potrai più ricatturare il ritmo

Quando la mattina dispiega le sue calde ali dorate
Ed il cielo azzurro vivo è silenziosamente profondo
Guarda in profondità e banchetta con gli occhi sulle cose
Che raramente vedi nel tuo sonno zeppo di sogni

Non sentirti abbandonato pellegrino adorato
Se il mondo si curerà del tuo modesto patrimonio
Un tempo verrà in cui i loro occhi si oscureranno
E anche loro precipiteranno nel nostro destino

Un guscio vuoto che si disfa in polvere
Quando i nostri giorni nel sole entrano nel passato

Silvia Favaretto, Spanish teacher in Venice, has pubished 5 books of poems (La carne del tiempo, La tetra santità e il variopinto orrore, El sacrificio de la mar, Parole d’acqua/ Palabras de agua, Entre la carne y las palabras). She has translated poets from Germany, South America and Philippines.
Sonéto Para Sa Peregrínong Kalág
(Bicolano translation by Vic Nierva)

Mantáng miná-bulaw sa agang saldáng an kalangítan
asín minásulnop an matinaóng kadiklomán,
ay, dangogá bayâ an tingog na kaibá kan doros
ta daí nanggád madakóp-dakóp an saíyang hinángos.

Pag an aga minábiklad kan buláwan niyáng mga pakpák
asín an kahiwásan, asúl, nasa katoninógan namúmugtak,
hilngá ngani kan mga mata mo an mamuráway na mga bagay
na minsán saná sa saímong pangaturógan mamámansay.

Haré, nanggád, mahorasà, namómotan na peregríno
kun nasisírang kan kinâbán an kamugtákan mo,
maabot an panahón na ma-diklom an paghilíng nindá
asín magígin kasarô ta sa satóng pag-agaghá.

Saróng daíng-búhay na buskáy, alpóg an kakaabtan,
Pag an mga aldáw-saldáng maglíhis, magín dáan.

Victor Dennis T. Nierva teaches at the Ateneo de Naga University. His poetry has won for him the Premio Tomas Arejola para sa Literaturang Bikol. His first book ‘Antisipasyon asin iba pang rawitdawit sa Bikol asin Ingles (Anticipation and other poems in Bikol and English)’ won the 2007 National Book Award. He is one of the leading voices in contemporary Bikol literature.
Soneto Para Sa Nagataliwan Nga Kalag
(Akeanon translation by Melchor F. Cichon)

Kon magsilak ro adlaw sa agahon
Ag ro madaeum nga kadueom magpanagu’t haeangdon
O pamatii ro kanta nga naga-agi sa kahanginan
Ay indi mo eon madakpan it oman ro anang kueatong.

Kon ro kaagahon magbukead ku anang mainit nga bueawanon nga pakpak
Ag ro sapiro nga kaeangitan hay mahipuson nga madaeom
Magtan-aw sa maeayo ag papiyestaha ring mga mata sa mga bagay
Nga kon amat mo eang makit-an sa madamkuhon mo nga katueogon.

Owa ka baea naeuoy mahae nga perigrino
Kon ro kalibutan magtan-aw sa kaeueuoy mo nga kahimtangan
Maabot ro oras nga ro andang mga mata magdueom
Ag sanda man mahueog sa hinueogan naton

Ro owa’t sueod nga sigay mapudpod
Kon ro atong mga inadlaw mabalik sa handumanan.

(April 26, 2009)

Melchor F. Cichon is a poet whose work has been recognized by the Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas, from which he received the Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas in 2001. Cichon is a recipient of the 2006 Fray Luis de Leon Creative Writing Grants awarded by the Fray Luis de Leon Creative Writing Institute (FLDCWI), Coordinating Center for Research and Publications of the University of San Agustin. His manuscript is titled Siniad-Siad nga Kaeangitan/Strips of Heaven, a collection of Aklanon haiku with English translations.Сонет За Душата На Поклонника
(Bulgarian translation by Rositza Pironska)

Когато сутрин слънцето озарява небето
И непрогледния мрак благородно отстъпва
О чуй музиката прекосяваща ефира за теб
Чийто ритъм не ще уловиш отново

Когато сутринта разстила топлите си златни крила
И сапфиреното небе е неизразимо дълбоко
Гледай натам наслаждавай се на нещата
Които рядко виждаш в сънищата си

Не се отчайвай, любим поклоннико,
От безразличието на другите към смиреното ти лице
Ще дойде време когато бавно ще ослепеят
И ще ги постигне нашата участ

Празна черупка гниеща в прахта
Когато дните ни под слънцето към миналото отиват

(May 2009)

Rositza Yordanova Pironska is a Bulgarian writer, poet, and translator. She graduated from the University of Plovdiv where she studied French and Bulgarian literature. She has seven published books of prose and poetry and is a winner of two national prizes for poetry, Second Prize from “Magic Love” Contest and First Prize from SMS-poetry Contest. In 2007, she won Third Prize from the International Haiku Contest “Colico Cat”. Her works has been published outside of Bulgaria in Shampoo, Versal, PBHP, Scarecrow, Blatt, Localminds, Simply Haiku, Mahoroba Haiga Gallary, Makata, Basho-ki, Contemporary Haibun Online, Autumn Leaves and others.Sonett zu Einer Wandernden Seele
(German translation by Reggie Buccat)

Wenn morgens die Sonne den goldenen Himmel küßt
Und die noble Dunkelheit in sich versteckt
Hört man dann in die Lüfte, das Rauschen der Musik schweben
Den Rhythmus, jedoch, kannst du nicht wieder nehmen

Wenn der Morgen Dich mit seinen warmen goldenen Flügeln umarmt
Und der strahlend blauer Himmel in tiefer Sprachlosigkeit versenkt
Schaut in die Ferne und ergötze mit deinen Augen
Dinge, den Du selten, in deinem träumenden Schlaf ersiehst

Kommst Du nicht wie verloren vor, mein geliebter Pilger
Wenn die Welt sich um deinen jämmerlichen Zustand kümmert
Doch Zeit wird kommen, wenn die Tatsachen sie erblinden
Denn auch sie werden dann demselben Schicksal erleiden.

Eine leere Schale in Staube zerfallen...
Unsere sonnenreiche Tage auch bald der Vergangenheit verfallen...

Department of European Languages
College of Arts and Letters
University of the Philippines Diliman
Sonet Langan Pa Nyawa Magtutulak-Tulak
(Bahasa Sug or Sulu Language Translation by Neldy Jolo)

Bang in suga sumarul bulawanun in langit sin mahinaat
Iban in kalaum sin tigidlum mulliya in kasibug
O dunguga in tingug ha taas hangin dimagmit
Di’ mu na masaggaw pa in takul magbalik

Bang hilaran na sin mahinaat in namulawan pikpikniya mabidjak
Iban in langit dilam malaum wayi kawl
Kitaa yan duun iban hinang sin manga mata in kahalan
Amun mahang mu pagkakitaan ha katug mu hiputagainup

Di baha kaw makananam kasusahan magtutulakku kalasahan
Bang dunya in magtali sin kahalan pagpatibaba mu
Mabut da in masa bang in manga mata nila lumamun na
Iban mahulug da sila mabiya’ sin sukud ta

In baran wayi luun mahalu’ mahinang bagunbun
Bang in manga adlaw ta ha suga mari pa waktu nakauna

July 2009
---

Bahasa Sug

Beat – Takul
Sapphire – Dilam
Empty shell – Baran wayi luun
Fate – Sukud
Spreads – Hilaran
Deep – Laum
Noble – Mulliya
Dark – Tigidlum
Fleeting – Dimagmit from Dagmit
Gild – Sumarul from sarul (make a golden) and bulawanun (making golden shine)
Morning – Mahinaat
Soneta Kepada Jiwa Pengembara
(Bahasa Melayu or Malay Language Translation by Neldy Jolo)

Bila matahari menyepuh langit di pagi hari
Dan kegelapan yang dalam membuat unduran mulia
O dengarlah suara di udara sepintas lalu
Tidak lagi engkau boleh menawan rentaknya kembali

Bila pagi hari menghamparkan mesra sayap keemasannya
Dan nilam di langit yang dalam tanpa kata
Lihat nun disana dan jamu dengan matamu keadaan itu
Yang engkau jarang nampak di dalam tidurmu yang penuh lamunan

Tidakka engaku merasa pilu pengembara tersayang
Kalau dunia akan memikirkan keadaan kerendahan hatimu
Akan tibanya masa bila mata mereka menjadi kabur
Dan mereka juga akan jatuh sama seperti nasib kita

Cangkarang kosong reput menjadi debu
Bila hari kita di matahari datang kepada masa silam

---

Bahasa Melayu

Beat – Rentak
Sapphire – Nilam
Empty shell – Cangkarang Kosong
Fate – Nasib
Spreads – Hilaran
Deep – Dalam
Noble – Mulia
Dark – Gelap
Fleeting – sepentas lalu
Gild – sepuh – menyepuh
Morning – Pagi
Sonet Langan Si Magtutulak
(Yakan translation by Aliazer Abdurajim, edited by Usba)

Bang ellewin pinatlian bulawan langitin sin subuwalab
Duk in kalalem bahangi lindem mahamulliya in pagpole in
O pakalehun in suwara diyata baliyu dinagmit dayih dayih
Gey ne tasiggew nu palubak magbalik

Bang pasaplag ne subuwalabin pikpikin tahinang bulawan magbidjak
Duk in langit duk yakut lalem gey magsuwara
Payamun eyu luu hininang weh de mata in meh kahalan
Iye mahang takite nu si diyalem pagtuli nu hekka taginep nu

Gae ru kew makananam kasusehan si pagtutulakku kalasahan
Bang dunya hin magtali weh kahalan paglamma lambut nu
Paabut du in masa bang in mata gey ne makakite
Duk laboh du siye tahinang sukud te

In baran gah niya isine buhuk tahinang bagunbun
Bang in ellew te ellew pitu si waktu dehellu.
Sonito To Biyahero
(Manobo translation by Renato Muñez)

Pagyugwa to soga pagkamasim
Og atras to kadigyom
Paminogan nu dadun kan sonata
Kay basi kona nud og kadinogan sunod

Pagbukyag to buyawanon no kamasiman
Og dayom kan kayangitan
Aha ka diyat unahan aw tagbawa sikan mata nu
Pagkita to mgo botang no kona nug kakitaan diyat taga inop

Pero kona kag kaguol no biyahero
Bisan pad makitaan to kalibutan kan kalisud nu
Kay og abot da to panaho no og ayop kan mata dan
Tapos og kabadaan dan sikan piglikatan ta

Kan kayung og kahinang on puli no abug
Paglipas to mgo aedow ta
(Bengali translation by Bishnupada Ray)

(Romanian translation by Marius Chelaru)


Marius Chelariu, Pen Name: Marius Chelaru, lives in Iaşi where he graduated in Economics, University “Alexandru Ioan Cuza”; contributor with articles/ poems/ critics & work as editor from some cultural magazines: Timpul/ Time, Cronica/ Chronicle, Convorbiri Literare/ Literary Conversations, Poezia/ Poetry etc., or Publishing Houses such as: Junimea (1994-1998, editor, 1998-1999: editor in chief, 1999-2000: Director), Sakura (1999- 2002, Director), Parnas (2000-2002), Timpul/ Time (2001-2003, Executive Director), Secretary of Association  of Magazines and Publications from Europe ş.a.

Soneto so Manlalakbay
(Filipino translation by Angelo B. Ancheta)

Sa pagsabog ng liwanag sa umaga
marangal na iidlip ang kadiliman.
Dinggin mo kakaibang himig, kayganda
at hindi mo na muli mapakikinggan

Pagkampay ng umaga ng init-bagwis
sa pulang langit, maalab, di masukat,
pagmasdan mo.at magpakasasa sa nais
na di matagpuan maging sa dalumat.

Ang lumbay ‘wag mong bitbitin manlalakbay
kung ang mundo sa yo'y walang pakialam.
Kanilang mata ay lalabo rin. Malay
nilang sasapitin... hirap, pagdaramdam.

Alabok ang kahihinatnan ng ungas.
Pagdating ng araw siya ay lilipas.

12.13.2010
Taytay, Rizal, Philipines

ДУША ПАЛОМНИКА
Сантьяго Б. Вильяфаниа

(Russian translation by Gennady Novoselcev)

Когда утром появится золото солнца
И глубокая темнота благородно отступает,
Воздух наполнится музыкой света
Тебе никогда не почувствовать ее ритма.

Когда утро расправит свои теплые в золоте крылья
А алмазное небо безмолвно в глубине
Смотрит вот там и наслаждается с твоими глазами предметами,
Которые ты просто видишь в своем дремотном сне.

Что-то не сочувствую тебе несчастный влюбленный паломник
Если мир в душе в смиренном состоянии.
Время придет, когда их глаза затуманятся
И они тоже разделят ту же самую участь.

Пустая раковина рассыпится в пыль
Когда наши солнечные дни уйдут в прошлое

January 2011
Russia
Sonett an Die Seele Eines Pilgers
(German translation by Ute Margaret Saine)

Wenn am Morgen die Sonne den Himmel vergoldet
Und die Dunkelheit sich nobel zurückzieht
O hör doch wie die Musik in der Luft schwebt
Du wirst ihren Rhythmus nie wieder erfassen

Wenn der Morgen seine warmgoldenen Flügel ausbreitet
Und der saphirblaue Himmel sprachlos tief ist
Schau in die Ferne und erfreu die Augen an Dingen
die du selten im träumenden Schlaf siehst

Kommst du dir nicht verloren vor mein lieber Pilger
Wenn sich die Welt an deinem jämmerlichen Zustand stößt
Doch doch Zeit wird kommen wenn sich ihnen die Augen trüben
Und unser eigenes Schicksal auch sie ereilt

February 2011

Ute Margaret Saine a poet who grew up in postwar Germany. After a Ph.D from Yale in French and Spanish, she moved to California, where she has been writing poetry, criticism and translating other poets. She is the past president of PEN Orange County and has written many letters for writers harassed or jailed worldwide. She is an editor of the “California Poetry Quarterly.” Her books are “Bodyscapes” (1995); “Words of Art” (2005); “Ungeschicktes Kind” (Awkward Child, to be published), and “The Five Senses: 100 Love Poems in Alphabetical Order” (tbp). She is now working on haiku in several languages, a novel and short stories, and as always, writing and translating poetry.
Laineng ed Manangalin  Kamarerua
(Impangasinan nen Melchor Orpilla)

No bálitoke’y banua’y kaimboas
Tan madleng ya onsoned so siglem
Ey! denglen pa’y laineng na dagem
Ta ag la naulit a nalikas.

Kabuskag na balatabat na boás
Tan maree’y bugagew a tawen
Sambot mon saray matam ilimen
Ed saray angga’d kugip matalag.

Manangali ag ka pa onermen
No balawen da’y abeban pasen
Ta nasabi’n mata ra’y onerem
Tan nampara’y palar tin narateng

Ondabuk so makabos a laman
No sangpot la’y igsa tayon ugman.(translated into Hindi by Vijaya Kandpal, 2012)
Soneto para du pahad a manta su sagrado

an ayuvan nu araw u hanyit du mavukhas
du kapaypaaysu dana nu malatiat
adngeyen mu paw tudhavas a kana
ta mirwa mu pa va madas u liak

an maniwang su vuhawan a papanid u mavukhas
as ka ji na makapliliak nu asul a hanyit
tumideb kad marayi as pamistan mu saw
mawayid mu mavuya du karuan tayaynep mu

mangsah ka va, ichaddaw a pahad a manta
an ichalijat nu mundu u kapakasiasi mu
sumuhaw anchi u paninideb da anchuwa
gumtus sa anchuri utru du palak ta ya

asa ka umang a abus' mimian
an nanghavas dana u viay ta du araw

(Translated into Ivatan Leah Baroña Cruz, 2012)
سوناتة إلى روحٍ حاجّة
للشاعر الفليبيني سانتياغو فيلافانيا

ترجمة نزار سرطاوي
عندما تكسو الشمسُ السماءَ بلونٍ ذهبي في الصباح
ويتراجع الظلام العميق تراجعاً كريماً
أصِخِ السمعَ إلى الموسيقى وهي تختفي في الهواء
فلن يكون بوسعك أن تستعيد الإيقاع
حين ينشر الصباح جناحيه الذهبيين الدافئيين
وتصمت السماء الياقوتية صمتاً عميقاً
انظر إلى تلك الناحية ومتع ناظريك بالأشياء
التي نادراً ما تشاهدها في نومك الزاخر بالأحلام
لا يصيبَنّك اليأس أيها الحاج الحبيب
إذا ما نظر العالم إلى حالك البائس بازدراء
فلسوف يأتي زمن تكون فيه عيونهم قاتمة
ويكون لهم أيضاً نفس مصيرنا
صَدَفة خاوية تبلى وتحول إلى غبار
حين تصبح أيامنا في الشمس شيئاً من الماضي

(Translated into Arabic by Nizar Sartawi, 2013)
permaLink | 1 comments
at 11:39 AM, May 23, 2012 , Anonymous chie said...

Nice post.Translation really plays a vital role not only in business but also in literature.We were able to learn the cultures of people with different language through this work.Bulgarian translation or any translation is good as well and the genuine content stays and conveys exact meaning.

 

Post a Comment


A Tao 道 Sign

Le poèt de Pangasinan

Santiago B. Villafania, a bilingual Filipino poet who writes in English and in his native language of Pangasinan, is the author of poetry collections Bonsaic Verses (2012), Pinabli and Other Poems (2012), Malagilion: Sonnets tan Villanelles (2007), and Balikas na Caboloan (Voices from Caboloan, 2005) published by the National Commission for the Culture and the Arts (NCCA) under its UBOD New Authors Series. He has been published in several countries and translated into several languages. Villafania is one of the 11 Outstanding Pangasinan conferred with the 2010 ASNA Award for the Arts and Culture (literature) during the first Agew na Pangasinan and also the 430th Foundation Day of the province on April 2010. He is a member of Philippine PEN writes a regular weekly column for the Sunday Punch.

searchpublications
A collection of ghazals in Pangasinan language. Order now at Amazon.com


A collection of haiku, senryu, tanka, haiga, and other poems in English and Pangasinan language. Order now at Amazon.com


“Santiago Villafania is a searcher with a seemingly insatiable curiosity and endurance. His quest has brought him to explore world poetry from points East and West. He is no stranger to sophisticated verse forms such the Sapphic strophe nor to the diverse permutations of the Japanese haiku. But he is not a formalist, he has daringly explored Asian and Western cultures in a very personal way and writes his mind with a daring, invigorating, aesthetically pleasing ease. In his poetry Villafania displays not only a breadth, but it feels very much like a breath of fresh air.” – Ute Margaret Saine, poet, critic, translator, past president of PEN Orange County and the former editor of the California Poetry Quarterly

“Villafania’s emergence as a poet is a fine moment to celebrate. Another voice from the regions augurs a richer body of writing that Filipinos can hold up as a mirror of our native culture.” – Bienvenido Lumbera, National Artist for Literature

The Beloved Idiom | A Reading of Villafania’s ‘Pinabli & other poems’ by Dennis Andrew S. Aguinaldo


LCCN.: 2010338612

Order your copy now at CreateSpace or Amazon.com :)

"The publication of Malagilion: Sonnets tan Villanelles by Santiago B. Villafania should be a source of rejoicing for readers of regional literatures. This second book by Pangasinan's leading poet today is impressive in both form and substance. Villafania has created 300 sonnets and 50 villanelles in his own language that attempt to reflect the primacy of native culture and return the poet to the central stage of social life."A Boost to Pangasinan Literature from Breaking Signs by Cirilo F. Bautista (Philippine Panorama, 16 Dec. 2007, pp.25-26)

"Villafania is not only a visionary poet, he is a linguistic philosopher who codifies the origin of language and culture, dissects the myths and the common beliefs of the people against the urban legends, juxtaposes the literary tradition against the modern influences by dialectically infusing them in his poetic revelation of truth."Poetic Revelation in Language and Culture by Danny C. Sillada (Manila Bulletin, 12 May 2008, pp. F1-F2)

Photos: Book Launching at the Pearl Manila Hotel, 5 Feb. 2008


"Santiago Villafania's Balikas ed Caboloan certainly has reinvigorated the anlong tradition of Pangasinan that for a long period of time suffered silence from the hands of writers more attuned to English writing. Characteristically anacbanua, Villafania's poetry echoes his predecessors and presages a promising era for young writers in Pangasinan." – Dr. Marot Nelmida-Flores

Thesis: Bilay ed Caboloan - Reconfiguration of Space using a New Historicist Lens by Ayesah Tecson

from Pangasinan 'Anlong': Oral tradition into the 21st century published in Manila Times / Sunday Magazine, March 13 & 20, 2011.

Translate this page


Today in Literature

Quote of the Day


In Many Tongues

Translations of Sonnet To A Pilgrim Soul in different languages.

Translations of Erolalia in German, Arabic, Italian, Spanish, Bulgarian, and Hindi language. And here is the 1st version of the poem published in The Sunday Times (Manila Times, 11.23.2003).

Six of my poems translated into Arabic by Prof. Abdul-Settar Abdul-Latif (English Dept., College of Education, University of Basrah, Iraq) and have been published in TEXT - the Cultural Monthly Journal, Issue No.13

Swansong of the sea with translations in Italian, Arabic, Hindi, and Spanish.

Poetry News

As I Tango

Add to Technorati Favorites

Elsewhere


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...