diurnal . poetry . news . writeratureTuesday, February 17, 2009

TALAANG GINTO: GAWAD SURIAN SA TULA (GANTIMPALANG TAMAYO 2009)

Ansakit so linawak ya say iilaloan kon wala'y pililikna da ed ibulaslas na litiratura ono kuritan a Pangasinan et pinili da nin itda'y baleg a suporta so Gawad Surian nen say Gawad Komisyon (Tulang Pangasinan) ya anggapo'y asumpalan to ed saya'y taon a 2008.

Tampal iya ed sikamin umaanlong tan sumusulat ed salitan Pangasinan. Singa ipapaneknek na Antonio Laperal Tamayo Foundation ya anggapo la'y yaliguas tan kakanaan na kuritan a Pangasinan.


---

Tuntunin sa Timpalak

Ang TALAANG GINTO: GAWAD SURIAN SA TULA-GANTIMPALANG TAMAYO ay timpalak sa pagsulat ng tula na itinataguyod kapuwa ng Komisyon sa Wikang Filipino at Antonio Laperal Tamayo Foundation na sa unang pagkakataon ay siyang magkakaloob ng gantimpalang salapi para sa timpalak na ito, kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ni Balagtas tuwing Ikalawa ng Abril taun-taon.

Nilalayon ng timpalak na: a) lalo pang pasiglahin ang panulaang Filipino sa pamamagitan ng pagkilala sa mga batikan at baguhang talino at b) pataasin pa ang uri ng panulaang Filipino.

Mga Tuntunin:

1. Bukas ang timpalak sa lahat, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.

2. Ang lahok ay kailangang orihinal, hindi salin mula sa ibang wika at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi patatawarin ang sino mang nahuli at napatunayang nagkasala ng pangongopya. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nito sa timpalak at di na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

3. Malaya ang paksa at ang haba ay hindi hihigit sa dalawampung pahina. Maaaring ilahok ang mga tulang may sukat at tugma, maaari rin ang may malayang taludturan.

4. Ang lahok ay kailangang may apat (4) na kopyang makinilyado o kompyuterisado (Font 12 – Arial). Doble espasyo sa 8 ½ “ x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi.

5. Isang (1) lahok lamang ang maaaring isumite at ito ay dapat magtaglay ng sagisag-panulat (pseudonym) sa halip na tunay na pangalan ng kalahok. May hiwalay na pormularyo sa paglahok na makukuha nang libre sa KWF at ilakip ito kasama ng lahok.

6. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod: una, P15,000.00 at karangalang maging “Makata ng Taon 2009”; pangalawa, P10,000.00; pangatlo, P8,000.00 at tropeo bawat isa; at P3,000.00 at plake para sa magwawagi ng tatlong karangalang-banggit. Tatanggap din ang mga magwawagi ng katibayan ng pagwawagi. Ang mga magwawagi sa timpalak ay kailangang magsumite ng isang (1) electronic file ng kanilang ipinagwaging lahok bago pa dumating ang Abril 2, 2009.

7. Ang lahok ay maaaring dalhin nang personal o ipadala sa koreo sa:

Lupon sa Tula 2009
Komisyon sa Wikang Filipino
2/F Watson Bldg., 1610 J.P. Laurel St.
San Miguel, Manila

8. Ang huling araw ng pagsusumite ng lahok ay sa Marso 13, 2009. Ang mga lahok na ipinadala sa pamamagitan ng koreo ay kailangang matanggap ng KWF nang di lalampas sa petsang nabanggit.

9. Ang pasya ng inampalan ay pinal at di maipaghahabol. Lahat ng mga lahok, nanalo man o natalo, ay pag-aari na ng KWF at angkin ng tanggapan ang karapatang mailathala ang mga ito na walang tatanggaping royalty ang may-akda.

10. Makapagtatanong sa KWF, tel. 736-3832, 736-3830 loc. 105.

---

Inaon ed website na Komisyon sa Wikang Filipino - http://wikangfilipino.wordpress.com/aktibidad/

permaLink | 0 comments

A Tao 道 Sign

Le poèt de Pangasinan

Santiago B. Villafania, a bilingual Filipino poet who writes in English and in his native language of Pangasinan, is the author of poetry collections Bonsaic Verses (2012), Pinabli and Other Poems (2012), Malagilion: Sonnets tan Villanelles (2007), and Balikas na Caboloan (Voices from Caboloan, 2005) published by the National Commission for the Culture and the Arts (NCCA) under its UBOD New Authors Series. He has been published in several countries and translated into several languages. Villafania is one of the 11 Outstanding Pangasinan conferred with the 2010 ASNA Award for the Arts and Culture (literature) during the first Agew na Pangasinan and also the 430th Foundation Day of the province on April 2010. He is a member of Philippine PEN writes a regular weekly column for the Sunday Punch.

searchpublications
A collection of ghazals in Pangasinan language. Order now at Amazon.com


A collection of haiku, senryu, tanka, haiga, and other poems in English and Pangasinan language. Order now at Amazon.com


“Santiago Villafania is a searcher with a seemingly insatiable curiosity and endurance. His quest has brought him to explore world poetry from points East and West. He is no stranger to sophisticated verse forms such the Sapphic strophe nor to the diverse permutations of the Japanese haiku. But he is not a formalist, he has daringly explored Asian and Western cultures in a very personal way and writes his mind with a daring, invigorating, aesthetically pleasing ease. In his poetry Villafania displays not only a breadth, but it feels very much like a breath of fresh air.” – Ute Margaret Saine, poet, critic, translator, past president of PEN Orange County and the former editor of the California Poetry Quarterly

“Villafania’s emergence as a poet is a fine moment to celebrate. Another voice from the regions augurs a richer body of writing that Filipinos can hold up as a mirror of our native culture.” – Bienvenido Lumbera, National Artist for Literature

The Beloved Idiom | A Reading of Villafania’s ‘Pinabli & other poems’ by Dennis Andrew S. Aguinaldo


LCCN.: 2010338612

Order your copy now at CreateSpace or Amazon.com :)

"The publication of Malagilion: Sonnets tan Villanelles by Santiago B. Villafania should be a source of rejoicing for readers of regional literatures. This second book by Pangasinan's leading poet today is impressive in both form and substance. Villafania has created 300 sonnets and 50 villanelles in his own language that attempt to reflect the primacy of native culture and return the poet to the central stage of social life."A Boost to Pangasinan Literature from Breaking Signs by Cirilo F. Bautista (Philippine Panorama, 16 Dec. 2007, pp.25-26)

"Villafania is not only a visionary poet, he is a linguistic philosopher who codifies the origin of language and culture, dissects the myths and the common beliefs of the people against the urban legends, juxtaposes the literary tradition against the modern influences by dialectically infusing them in his poetic revelation of truth."Poetic Revelation in Language and Culture by Danny C. Sillada (Manila Bulletin, 12 May 2008, pp. F1-F2)

Photos: Book Launching at the Pearl Manila Hotel, 5 Feb. 2008


"Santiago Villafania's Balikas ed Caboloan certainly has reinvigorated the anlong tradition of Pangasinan that for a long period of time suffered silence from the hands of writers more attuned to English writing. Characteristically anacbanua, Villafania's poetry echoes his predecessors and presages a promising era for young writers in Pangasinan." – Dr. Marot Nelmida-Flores

Thesis: Bilay ed Caboloan - Reconfiguration of Space using a New Historicist Lens by Ayesah Tecson

from Pangasinan 'Anlong': Oral tradition into the 21st century published in Manila Times / Sunday Magazine, March 13 & 20, 2011.

Translate this page


Today in Literature

Quote of the Day


In Many Tongues

Translations of Sonnet To A Pilgrim Soul in different languages.

Translations of Erolalia in German, Arabic, Italian, Spanish, Bulgarian, and Hindi language. And here is the 1st version of the poem published in The Sunday Times (Manila Times, 11.23.2003).

Six of my poems translated into Arabic by Prof. Abdul-Settar Abdul-Latif (English Dept., College of Education, University of Basrah, Iraq) and have been published in TEXT - the Cultural Monthly Journal, Issue No.13

Swansong of the sea with translations in Italian, Arabic, Hindi, and Spanish.

Poetry News

As I Tango

Add to Technorati Favorites

Elsewhere


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...