diurnal . poetry . news . writeratureMonday, September 08, 2008

Gawad Komisyon 2008 sa Pagsulat ng Tula at Maikling Kuwento Sa Wikang Pangasinan

Ang Gawad Komisyon 2008 sa pagsulat ng tula at maikling kuwento sa wikang Pangasinan ay idinaraos bilang bahagi ng taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ang timpalak ay pangangasiwaan ng Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino na nakabase sa Pangasinan State University, Bayambang Campus, Bayambang, Pangasinan sa pagpatnubay ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ang mga gantimpala naman ay sasagutin ng Don Jose De Guzman Tamayo Foundation na nakabase sa Perpetual Help College, Malasiqui, Pangasinan.

Mga Panlahat na Tuntunin:

• Bukas ang timpalak sa lahat ng mamamayang Pilipino maliban sa mga pinuno at kawani ng Komisyon sa Wikang Filipino, Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino, Don Jose Tamayo Foundation at sa mga nanalo ng unang gantimpala sa Gawad Komisyon 2006 at 2007.

• Ang lahok ay kailangang orihinal, hindi pa naisasali sa ibang timpalak at hindi pa rin nailalathala. Hindi rin tatanggapin ang mga lahok na recycled lamang.

• Ang lahok ay hindi dapat magtataglay ng anumang pagkakakilanlan kahit sagisag panulat. May hiwalay na pormularyo na makukuha sa tanggapan ng Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino. Ang sinagutang pormularyo sa paglahok kasama ang resume/ biodata ng kalahok ay dapat nakapaloob sa saradong sobre. Kailangang nakanotaryo ang nabanggit na pormularyo.

• Para sa tula:

1. Sukat at tugma: Maaaring may sukat at tugma, maaaring malaya.
2. Haba: Hindi kukulangin sa isandaang (100) linya ngunit hindi hihigit sa tatlong daang (300) linya.
3. Paksa: Malaya ang paksa.

• Para sa maikling kuwento:

1. Haba: Hindi kukulangin sa sampung (10) pahina ngunit hindi hihigit sa tatlumpong (30) pahina.
2. Paksa: Malaya ang paksa.

• Ang lahok ay kailangang makinilyado o kumpyuterisado (Font 12-Arial), may 2 o dobleng espasyo (maikling kuwento) sa bond paper na may sukat sa 8 ½ x 11, at palugit na 1 pulgada sa itaas, ibaba, at sa magkabilang gilid. Dapat na may taglay na sunud-sunod na bilang ng pahina sa sentrong ibaba ng bawat pahina gaya ng 1 ng 20, 2 ng 20, at iba pa.

• Kailangang magsumite ng apat (4) na kopya – isang orihinal at tatlo (3) pang kopya at isang electronic file (diskette copy o CD) ng lahok na kompyuterisado.

• Isang lahok lamang ang maaaring isumite sa bawat kategorya.

• Ang mga gantimpala sa bawat kategorya ay gaya ng sumusunod:

Unang Gantimpala Php 15,000 + Sertipiko
Pangalawang Gantimpala Php 10,000 + Sertipiko
Pangatlong Gantimpala Php 8,000 + Sertipiko
Tatlong (3) Karangalang banggit Php 2,000 + Sertipiko

• Lahat ng kalahok sa timpalak ay tatanggap ng KATUNAYAN NG PAGLAHOK sa araw na isumite ang lahok.

• Ang pasya ng inampalan ay pangwakas at di maipaghahabol. Ang lahat ng nagwaging lahok ay magiging pag-aari at nasa pag-iingat ng KWF. Angkin ng KWF ang karapatan sa unang paglalathala sa mga lahok at muling paglalathala nito kung kinakailangan, na walang royalty ang may-akda. Ang mga di nagwaging lahok ay maaaring hingin ng may-akda pagkaraan ng apat (4) na buwan matapos maipahayag ang mga nagwagi.

• Ang lahok ay maaaring ipadala o dalhin nang personal sa tanggapan ng Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino, Pangasinan State University, Bayambang Campus c/o Mary Ann C. Macaranas (numero bilang 09205971505 at email address: annmacaranas@yahoo.com.ph) Ang huling araw ng pagsumite ng mga lahok ay sa Setyembre 30, 2008, ika-5:00 ng hapon.

permaLink | 0 comments

A Tao 道 Sign

Le poèt de Pangasinan

Santiago B. Villafania, a bilingual Filipino poet who writes in English and in his native language of Pangasinan, is the author of poetry collections Bonsaic Verses (2012), Pinabli and Other Poems (2012), Malagilion: Sonnets tan Villanelles (2007), and Balikas na Caboloan (Voices from Caboloan, 2005) published by the National Commission for the Culture and the Arts (NCCA) under its UBOD New Authors Series. He has been published in several countries and translated into several languages. Villafania is one of the 11 Outstanding Pangasinan conferred with the 2010 ASNA Award for the Arts and Culture (literature) during the first Agew na Pangasinan and also the 430th Foundation Day of the province on April 2010. He is a member of Philippine PEN writes a regular weekly column for the Sunday Punch.

searchpublications
A collection of ghazals in Pangasinan language. Order now at Amazon.com


A collection of haiku, senryu, tanka, haiga, and other poems in English and Pangasinan language. Order now at Amazon.com


“Santiago Villafania is a searcher with a seemingly insatiable curiosity and endurance. His quest has brought him to explore world poetry from points East and West. He is no stranger to sophisticated verse forms such the Sapphic strophe nor to the diverse permutations of the Japanese haiku. But he is not a formalist, he has daringly explored Asian and Western cultures in a very personal way and writes his mind with a daring, invigorating, aesthetically pleasing ease. In his poetry Villafania displays not only a breadth, but it feels very much like a breath of fresh air.” – Ute Margaret Saine, poet, critic, translator, past president of PEN Orange County and the former editor of the California Poetry Quarterly

“Villafania’s emergence as a poet is a fine moment to celebrate. Another voice from the regions augurs a richer body of writing that Filipinos can hold up as a mirror of our native culture.” – Bienvenido Lumbera, National Artist for Literature

The Beloved Idiom | A Reading of Villafania’s ‘Pinabli & other poems’ by Dennis Andrew S. Aguinaldo


LCCN.: 2010338612

Order your copy now at CreateSpace or Amazon.com :)

"The publication of Malagilion: Sonnets tan Villanelles by Santiago B. Villafania should be a source of rejoicing for readers of regional literatures. This second book by Pangasinan's leading poet today is impressive in both form and substance. Villafania has created 300 sonnets and 50 villanelles in his own language that attempt to reflect the primacy of native culture and return the poet to the central stage of social life."A Boost to Pangasinan Literature from Breaking Signs by Cirilo F. Bautista (Philippine Panorama, 16 Dec. 2007, pp.25-26)

"Villafania is not only a visionary poet, he is a linguistic philosopher who codifies the origin of language and culture, dissects the myths and the common beliefs of the people against the urban legends, juxtaposes the literary tradition against the modern influences by dialectically infusing them in his poetic revelation of truth."Poetic Revelation in Language and Culture by Danny C. Sillada (Manila Bulletin, 12 May 2008, pp. F1-F2)

Photos: Book Launching at the Pearl Manila Hotel, 5 Feb. 2008


"Santiago Villafania's Balikas ed Caboloan certainly has reinvigorated the anlong tradition of Pangasinan that for a long period of time suffered silence from the hands of writers more attuned to English writing. Characteristically anacbanua, Villafania's poetry echoes his predecessors and presages a promising era for young writers in Pangasinan." – Dr. Marot Nelmida-Flores

Thesis: Bilay ed Caboloan - Reconfiguration of Space using a New Historicist Lens by Ayesah Tecson

from Pangasinan 'Anlong': Oral tradition into the 21st century published in Manila Times / Sunday Magazine, March 13 & 20, 2011.

Translate this page


Today in Literature

Quote of the Day


In Many Tongues

Translations of Sonnet To A Pilgrim Soul in different languages.

Translations of Erolalia in German, Arabic, Italian, Spanish, Bulgarian, and Hindi language. And here is the 1st version of the poem published in The Sunday Times (Manila Times, 11.23.2003).

Six of my poems translated into Arabic by Prof. Abdul-Settar Abdul-Latif (English Dept., College of Education, University of Basrah, Iraq) and have been published in TEXT - the Cultural Monthly Journal, Issue No.13

Swansong of the sea with translations in Italian, Arabic, Hindi, and Spanish.

Poetry News

As I Tango

Add to Technorati Favorites

Elsewhere


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...